Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Nguyen Thi Tham 300.000 đ
2 Le Thi Thuy Linh 300.000 đ
3 Le Quang Tho 30.000 đ
4 An danh 50.000 đ
5 An danh 50.000.000 đ
6 An danh 500.000 đ
7 Nguyen Hoang 500.000 đ
8 Le Anh Tuan 200.000 đ
9 Tran Thu Hong 500.000 đ
10 Nguyen Thu Ha 200.000 đ
11 An danh 200.000 đ
12 Pham Van Sum 700.000 đ
13 Phan Thi Bich Tuyen 1.000.000 đ
14 Thinh TP 100.000 đ
15 Pham Thuy Duong 1.000.000 đ
16 Nguyen Tam Nhu Nguyen 100.000 đ
17 Ngo Nu Kieu May 500.000 đ
18 Ngo Gia Nhut 200.000 đ
19 Duong Thi Quy 2.000.000 đ
20 To Cam Quyen 500.000 đ
21 Le Thanh Huyen 100.000 đ
22 An danh 500.000 đ
23 An danh 50.000 đ
24 Nguyen Thi Huong 100.000 đ
25 Nguyen Thi Dai Trang 200.000 đ
26 Khanh Nguyen 300.000 đ
27 An danh 1.000.000 đ
28 Le Thi Thanh Thuy 200.000 đ
29 An danh 100.000 đ
Tổng: 61.430.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776