Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 KhiemNT 500.000 đ
2 QuynhDT4 500.000 đ
3 NgaBT 500.000 đ
4 ChauBN 1.000.000 đ
5 GiangDH 500.000 đ
6 KhoaPV 500.000 đ
7 hoangDVK 500.000 đ
8 BaoDC 10.000.000 đ
9 HuyCQ 1.300.000 đ
10 HaTThu 1.000.000 đ
11 TuVA 2.000.000 đ
12 Vu Ngoc Hai 500.000 đ
13 Tran Thu Hang 500.000 đ
14 Nguyen Hong Nhung 100.000 đ
15 Tuan Minh 100.000 đ
16 An danh 500.000 đ
17 Tran The Anh 200.000 đ
18 Dang Ngoc Giao Hy 1.000.000 đ
19 Huynh Hoang Triet 300.000 đ
20 Truong Quoc Anh 1.000.000 đ
21 Nguyen Mai Xuan 200.000 đ
22 Nguyen Tien Dat 170.000 đ
23 An danh 200.000 đ
24 An danh 200.000 đ
25 Nguyen Vu Phi 100.000 đ
26 Nguyen Duc Toan 500.000 đ
27 TNL Vy 100.000 đ
28 Nguyen Thi Cam Van 100.000 đ
29 Dang Trung Hai 100.000 đ
30 Han Trong Thanh 50.000 đ
31 An danh 50.000 đ
32 An danh 200.000 đ
33 An danh 2.000.000 đ
34 Vu Thi Van Anh 100.000 đ
35 Pham Minh Hai 500.000 đ
36 Phan Le Minh Man 200.000 đ
37 Le Nguyen Sy Binh 200.000 đ
38 Truong Thi Thuy Tam 500.000 đ
39 Le Nhat Khang 100.000 đ
40 Nguyen Thi Thanh Ngan 5.000.000 đ
Tổng: 91.748.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776