Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Nguyen Thi Thuy Huong 100.000 đ
2 Dang Thi Kim Lanh 200.000 đ
3 Vinh 375.000 đ
4 Phan Thi Thu Tam 2.000.000 đ
5 MTQ 500.000 đ
6 Ha Van Giang 300.000 đ
7 An danh 1.000.000 đ
8 An danh 100.000 đ
9 Le Thanh Bac 300.000 đ
10 Nguyen Thi Huyen 100.000 đ
11 Vuong Khanh Quang 200.000 đ
12 LV Trung 10.000 đ
13 Pham Phuong 50.000 đ
14 Lop EC18306 290.000 đ
15 VTTT 200.000 đ
16 Le Quang Dai 200.000 đ
17 An danh 200.000 đ
18 PNPT 1.000.000 đ
19 To Cam Quyen 500.000 đ
20 Nguyen Thuy Tien 30.000 đ
21 Tap doan FPT 5.572.000.000 đ
22 Ha Mai My Minh 100.000 đ
23 Khanh Hien 2.000.000 đ
24 Nguyen Thi Nhan 100.000 đ
25 An danh 200.000 đ
26 Dang Thi Nhai 300.000 đ
27 An danh 50.000 đ
28 NguyetNT 100.000 đ
29 Van Dinh Chu 200.000 đ
30 My Hanh va C Kim 200.000 đ
31 An danh 200.000 đ
32 Minh Quang va Ba noi 200.000 đ
33 Hoang Linh 150.000 đ
34 Hoang Linh 150.000 đ
35 An danh 200.000 đ
Tổng: 5.583.805.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776