Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Le Thi Ngoc 500.000 đ
2 Wtranz fanpage 100.000 đ
3 An danh 10.000 đ
4 An danh 1.000.000 đ
5 Phan Van Anh 200.000 đ
6 Ma Van Thuan 10.000 đ
7 Luong Thi Ngoc Han 100.000 đ
8 Ha Dong Hanh 1.000 đ
9 Ha Dong Hanh 10.000 đ
10 Nguyen Tan Viet 200.000 đ
11 Ngo Thi Tuy Truc 200.000 đ
12 Ha Dong Hanh 10.000 đ
13 Ha Dong Hanh 10.000 đ
14 Hoang Hung Anh 1.000.000 đ
15 LV Trung 10.000 đ
16 Anh 300.000 đ
17 Le Thuy Linh 200.000 đ
18 An danh 500.000 đ
19 Hoang Nam 100.000 đ
20 An danh 100.000 đ
21 An danh 100.000 đ
22 An danh 300.000 đ
23 An danh 500.000 đ
24 Le Nguyen Xuan An 500.000 đ
25 NB BNA 4.840.000 đ
26 Lam Thao Nhien 100.000 đ
Tổng: 10.901.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776