Chương trình

Ánh sáng học đường

Ủng hộ
Quỹ Hy vọng – Hope Foundation

Danh sách đóng góp:

Qúy vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được.
1.000.000 đ
1 Soc va Ben 1.000.000 đ