Tầm nhìn

Chúng tôi tin rằng để tạo ra một xã hội phát triển, trước tiên, cần nhiều sự kết nối để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Việc thúc đẩy những dự án phát triển nơi con người được khuyến khích khai phá tiềm năng và trang bị công cụ, cũng sẽ chấm dứt cái nghèo và tạo nên sự bình đẳng

Ba trụ cột hành động

Quỹ theo đuổi hai mục tiêu: Hỗ trợ các vùng đất khó khăn và tạo động lực phát triển

Trang bị hạ tầng giáo dục, giao thông cho các vùng khó khăn nhằm tạo động lực phát triển bền vững

Thực hiện các hoạt động khuyến học nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho các học sinh vùng khó khăn

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, các hoạt động khởi nghiệp và trang bị công cụ phát triển bền vững cho các cá nhân và cộng đồng, đặc biệt là trang bị tri thức thông qua giáo dục

Hội đồng quản lý

Bà Trương Thanh Thanh
Chủ tịch HĐQL Quỹ
Ông Phạm Văn Hiếu
PCT HĐQL Quỹ - Tổng Biên tập VnExpress
Ông Trương Gia Bình
Uỷ viên HĐQL Quỹ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT
Ông Bùi Quang Ngọc
Ủy viên HĐQL Quỹ - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT
Ông Nguyễn Thế Phương
Uỷ viên HĐQL Quỹ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT

Ban cố vấn

Ông Phạm Phú Ngọc Trai
Chủ tịch công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC
Ông Thân Hồng Linh
Chủ tịch Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam
Bà Hà Thị Thu Thanh
Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam
Bà Thảo Griffiths
Giám đốc Chính sách Công, Thị trường Việt Nam, Tập đoàn Meta

Giải thưởng

Quyết định

Quyết định công nhận Quỹ xã hội năm 2023
Quyết định công nhận Quỹ xã hội - từ thiện năm 2017

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017