Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Phamhien 1.000.000 đ
2 Tram Thi Dieu Linh 200.000 đ
3 Nguyen Thi Choi 2.000.000 đ
4 LV Trung 10.000 đ
5 Tran Hai Hoa 200.000 đ
6 Nguyen Dong Phuong 100.000 đ
7 Do Thi Hong Gam 500.000 đ
8 Nguyen Thi Ngoc Huyen 150.000 đ
9 Le Thi Nhu Quynh 200.000 đ
10 Nguyen Thuy Tuyet Nhung 700.000 đ
11 Ho Bich Phuong 100.000 đ
12 Duong Thi Tham 50.000 đ
13 HNgoc Lan 2.000.000 đ
14 Pham Thi Kim Lien 200.000 đ
15 An danh 200.000 đ
16 An danh 300.000 đ
17 Nguyen Anh Vu 370.000 đ
18 Luc Thanh Tung 1.000.000 đ
19 FHR FPT 1.000.000 đ
20 DC5 FPT 5.500.000 đ
21 HangNT43 500.000 đ
22 Pham Thi Thu Phuong 100.000 đ
23 Nguyen Thuy Hoa 2.000.000 đ
24 Le Nguyen Khoi 100.000 đ
25 Truong Thanh Thanh 5.000.000 đ
26 KhoiPD5 500.000 đ
27 An danh 500.000 đ
28 An danh 500.000 đ
29 Nguyen Khanh Ngoc 100.000 đ
30 An danh 1.200.000 đ
31 PhucPD 5.000.000 đ
32 PhuNV12 500.000 đ
33 TrungNV25 500.000 đ
34 TungHD3 500.000 đ
35 YVHN 300.000 đ
36 AnhLQ6 1.000.000 đ
37 VinhHQ20 500.000 đ
38 KienNT11 500.000 đ
39 ThuatDV2 500.000 đ
40 ViPTQ 500.000 đ
Tổng: 53.730.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776