Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Nguyen Thi Phuong 200.000 đ
2 LV Trung 10.000 đ
3 Minh Thao 1.000.000 đ
4 Nguyen Thi. Phuong Hanh 3.000.000 đ
5 Tran Thi Thoa 300.000 đ
6 An danh 500.000 đ
7 Averige 500.000 đ
8 An Vu Tran Thai 2.000.000 đ
9 To Cam Quyen 500.000 đ
10 Truong Anh Vu 1.000.000 đ
11 KhangNVT1 500.000 đ
12 MinhTTN 500.000 đ
13 ManhNTT 1.000.000 đ
14 Nguyen Thi Huong 100.000 đ
15 LyNTD4 500.000 đ
16 CuongPN 500.000 đ
17 HieuTT46 500.000 đ
18 ToanPT2 500.000 đ
19 An danh 500.000 đ
20 TrangNTT76 500.000 đ
21 chiMK 500.000 đ
22 Truong Van Ngo 200.000 đ
23 An danh 200.000 đ
24 NhungBTT 500.000 đ
25 Do Thi Ngoc 200.000 đ
26 Tri Thomas 500.000 đ
27 hong va Ratan 300.000 đ
28 Ng Thi Khuyen 200.000 đ
29 Hang Truong 100.000 đ
Tổng: 16.810.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776