Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Huynh Huu Tri 500.000 đ
2 An danh 300.000 đ
3 Nguyen Dinh Truong 500.000 đ
4 Ho Thi Vi 500.000 đ
5 Nguyen Anh Tu 2.000.000 đ
6 An danh 200.000 đ
7 Nguyen Hoang Minh 200.000 đ
8 Tran Thi Minh Trang 200.000 đ
9 Mai Thanh Hai 200.000 đ
10 Nguyen Thuy Linh 100.000 đ
11 Hua Thanh Tung 50.000 đ
12 Dao Thi Mai Phuong 200.000 đ
13 Nguyen Khanh Tuong 500.000 đ
14 Huynh Ngoc Duy 500.000 đ
15 Dinh Nguyen Thanh Nghi 100.000 đ
16 Dinh Nguyen Thanh Tra 100.000 đ
17 Hades 500.000 đ
18 Do Thi Thuy 200.000 đ
19 Nguyen Thi Ha My 1.000.000 đ
20 Mai Viet Hung 300.000 đ
21 Vo Hoai Thich 100.000 đ
22 Le Thanh Binh 500.000 đ
23 Le Phuoc Hung 400.000 đ
24 Nguyen Thi Bich Loan 200.000 đ
25 Le Thi Thanh Thuy 200.000 đ
26 Huynh Pham Minh Khue 300.000 đ
27 Truong Thi Bich Thuy 200.000 đ
28 Nguyen Long Chau 200.000 đ
29 Vu Manh Khiem 300.000 đ
30 Phan Le Minh Man 200.000 đ
31 Vu Duc Khanh 169.000 đ
32 Tran Ngoc Son 1.000.000 đ
33 Tran Thi Bich Ly 300.000 đ
34 Xuan Thu 500.000 đ
35 Nguyen Canh Nam 1.000.000 đ
36 Vo Minh Khoa 500.000 đ
37 Nguyen Thi Them 100.000 đ
38 Do Chi Trung 100.000 đ
39 Quach Thi Loan 100.000 đ
40 Nguyen Thi Ngoc Nghi 1.000.000 đ
Tổng: 76.742.444 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776