6-1763-1586223829 | Trung tâm cách ly ‘xây trong 24 tiếng’

Thành viên Quỹ Hy vọng mặc đồ bảo hộ cho cán bộ trung tâm cách ly Mỹ Lộc ngày 6/4.

Ý kiến bạn đọc