Quy-Hy-Vong-3 | Hơn 5.000 người chạy vì ‘Ánh sáng học đường’

Trường có 3 lớp với 31 học sinh. Hầu hết học sinh ở đây là người dân dộc Mông.

Ý kiến bạn đọc