Danh sách đóng góp

Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.

STT Người ủng hộ Số tiền (VNĐ)
1 Nguyen Duc Trinh 200.000 đ
2 An danh 200.000 đ
3 Tran Hung Vuong 500.000 đ
4 An danh 400.000 đ
5 VP Hope 1.000.000 đ
6 Do Van Ninh 500.000 đ
7 TruongTT2 500.000 đ
8 Nguyen Thi Nga 100.000 đ
9 DucNB2 1.000.000 đ
10 LinhDM 500.000 đ
11 Nguyen Thi Anh Tuyet 1.000.000 đ
12 Truong Van Ngo 100.000 đ
13 AnHH 2.000.000 đ
14 Duong Thi Tuyet 500.000 đ
15 Nguyen Anh Thu 200.000 đ
16 Nguyen Thi Thuong 100.000 đ
17 ThanhKT 500.000 đ
18 ToanDT 500.000 đ
19 Nguyen Quang Hung 100.000 đ
20 ThangNC20 500.000 đ
21 HueNTM 500.000 đ
22 ChuongLQ 500.000 đ
23 Nguyen Anh Duc 1.000.000 đ
24 AnhDV4 1.000.000 đ
25 DungHTT 100.000 đ
26 Linh Hoa 200.000 đ
27 HoaDQ2 500.000 đ
28 Pham Thi Ngoc Anh 500.000 đ
29 ThuyNTT87 500.000 đ
30 AnhNV 500.000 đ
31 ThuongCH 500.000 đ
32 HieuLTT 500.000 đ
33 YenNT33 500.000 đ
34 Ha Thi Thanh Nhan 500.000 đ
35 Tran Huy Hiep 300.000 đ
36 TrieuDD 500.000 đ
37 HangNT43 500.000 đ
38 LamDD 3.000.000 đ
39 An danh 150.000 đ
40 An danh 102.000 đ
Tổng: 91.748.000 đ

Liên hệ

Văn phòng Quỹ Hy vọng:

  • Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
    Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
  • 024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
    Hotline: 0972 776 776